پیام یک شهرند به پنجاه نیوز: برداشت بی دلیل پول از حساب توسط بانک!


یک ماه پیش از حساب من مبلغ ۱۰۰۰۰ تومن کسر شد. به بانک که رجوع کردم کارمند مربوطه گفت مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان از تمام حسابها کسر شده و ما هم چیزی نمی دانیم.

بعد یک ماه هنوز شعبه بانک جوابی نداشته و گفته تلفنی با امور شکایات صحبت کنید.

تلفن کردیم میگه بانک مرکزی این پولو برداشته مطمئن باشید بهتون عودت میده…
چرا بانک مرکزی چنین کاری میکنه و بی اجازه از حساب کسر میکنه که بخواد بعد چند ماه عودت بده؟!

پست های مرتبط

پیام بگذارید