ماشین زباله ای که با آژیر ساعت ۴ صبح زباله ها را جمع‌آوری می‌کند!

واقعا تو کارای شهرداری موندم! ما خیابان دانشگاه ۳ استان هرمزگان، بندرعباس زندگی می کنیم و ساعت ۴ صبح ماشین شهرداری میاد برای جمع آوری زباله که همراه با صدای بلند آژیر می می باشد.

من بچه کوچیک دارم و خونه ها متاسفانه دو جداره نیستن ۴ صبح بچه من با گریه از خواب می‌پرد. همه جا بنر می‌زنند ۹ شب باید جمع‌آوری زباله انجام شود.

پست های مرتبط

پیام بگذارید