تماس با ما

شما می توانید نظرات، اخبار ، مطالب و سایر مسائل مورد نظرتان را از طریق فرم زیر با «پنجاه نیوز» درمیان بگذارید:
شماره فکـــــس:  ۰۵۱۸۹۷۷۳۳۸۲
ایمیل: .۵۰News.Agency@Gmail.com
پاسخگوی تلفنی در طول روز:

۰۵۱۸۹۷۷۳۳۸۲

آیدی تلگرام: @siroodi