فیلمی جالب از ارتفاع زیاد برف در کوچه های خلخال / برف تا بالای کمر رسیده است

فیلم زیر مربوط به برف روزهای اخیر خلخال است. ارتفاع برف به حدی است که تا بالای دیوارها رسیده است.

پست های مرتبط

پیام بگذارید